راهنمای راه اندازی ماشین لباسشویی دوو

شستشوی سریع

1⇐ POWERروشن و خاموش

2⇐START/PAUSEشروع یا توقف برنامه

3⇐OPTINEانتخاب عملکردهای اضافی

4⇐TIME DILAYتنظیم زمان تاخیر در شروع شستشو

5⇐TIME SAVEصرفه جویی در زمان (کاهش زمان شستشو)

6⇐SPINEتنظیم قدرت و دور خشک کن

7⇐TEMPتنظیم دمای شستشو

8⇐کشو جاپودری

9⇐ولوم تنظیم برنامه های شستشو

10⇐صفحه نمایش

شستشوی ملحفه

برنامه های شستشو  ماشین لباسشویی دوو :

1-SYNTHETIC:

برنامه شستشوی الیاف مصنوعی

2-DELICATE:

برنامه شستشوی لباسهای ظریف

3-WOOL:

برنامه شستشوی لباسهای پشمی

4-HAND WASH:

برنامه شستشوی دستی

5- QUICK:

برنامه شستشوی سریع

6-SPIN:

فقط خشک کن

7-DRAIN:

تخلیه آب

8- ECO:

برنامه شستشوی اقتصادی

9-COTTON:

برنامه شستشوی لباسهای پنبه ای

لباسهای پشمی

 راهنمای ماشین لباسشویی دوو:
آپشن های اضافی که بستگی به نوع برنامه انتخابی می توانید به برنامه اصلی اضافه کنید،
توجه داشته باشید که آپشن برنامه در تمام برنامه ها کامل نیست و همچنین با اضافه شدن هر کدام زمان
نیز افزایش پیدا می کند.
شستشو

1-CREASE CARE:

جهت جلوگیری از چروک شدن لباسها از این ویژگی استفاده کنید.

2-RINSE+:

عملکرد آبکشی اضافه که با انتخاب آن مقدار آب مصرفی افزایش می یابدو لباسها کمتر سفیدک می زنند.

3-PRE-WASH:

عملیات پیش شستشو زمانی که لباسها خیلی کثیف باشند از این برنامه اضافی استفاده می شود با انتخاب آن یک شستشو و خشک کن به برنامه اضافه می شود .

(تنها برای برنامه لباسهای پنبه ای و الیاف مصنوعی)

4-SPINE:

400 دور لباسها خشک می شوند.

800 دور لباسها خشک می شوند.

1000 دور لباسها خشک می شوند.

1200 دور لباسها خشک می شوند(برخی مدلها)

1400 دور لباسها خشک می شوند(برخی مدلها)

 NO SPINE بدون خشک کن

RINSE HOLD پس از شستشو آب دستگاه خالی نمی شود تا زمانیکه دکمه شروع فشار داده شود.

لباس نخیراهنمای ماشین لباسشویی دوو :

کارینو سرویس البرز ارائه دهنده خدمات پس از فروش در البرز و تمام نقاط تهران

همچنین ما نمایندگی تهویه کارینو را نیز بر عهده داریم.

فهرست